שם העמותה:

ארגון יועצי מערכות תקשורת

ת.ד. 20664 תל אביב 61204


מעמד משפטי:

עמותה רשומה

 
שינויים בתקנון:

שינויים בתקנון ובסעיפיו יאושרו ברוב של שני שליש מן הנוכחים באספה כללית.התקנון


נספחים:


תקנון העמותה