• להגביר את המודעות ליתרונות שבקבלת יעוץ מקצועני.

  • קביעת כללי אתיקה מקצועית לחברים בעמותה ולפקח על שמירתם בכפוף לכל דין.

  • להעלות ולהשביח את הרמה המקצועית של החברים בארגון.

  • למנוע תחרות בלתי הוגנת, מצד גורמים בלתי מתאימים.

  • למסד את מעמדו של הייעוץ המקצועי בתחום מערכות תקשוב ומערכות מתח נמוך בישראל.

  • להגדיר תנאי סף ודרישות לעיסוק בייעוץ בתחום מערכות תקשורת.

  • מעורבות בעיצוב מדיניות בנושאים העומדים על סדר היום הציבורי בתחום התקשורת.

  • ליזום פעולות רווחה למען חברי העמותה.

מטרות הארגון