מס"דשם היועץ תמונה טלפוןEmail
1אלון (ניקי) כהן050-9439430al@plazit.com
2בני סיגלוב
054-4343461bennys@inter.net.il
3איציק לשם ז"ל


4מוטי בן ברוך
052-4667070moty@bbgcom.co.il
5סמי כהן
050-5518989samuelk43@gmail.com
6יעקב זייטלר 
052-8671188Zaitler@netvision.net.il

חברי כבוד
חברי כבוד אימ"ת - ארגון יועצי מערכות תקשורת

מעודכן לתאריך: 5/7/2021

.חבר כבוד הוא יועץ תקשורת, חבר אימ"ת, למעלה מ- 10 שנים שהפסיק לעבוד כיועץ