יו"ר: יצחק קנטי

מזכיר: אילן זולברג

מזכירות: הר"מ + שאול קולמן, רוני וולובלסקי, 
אלון (ניקי) כהן, חיים קדמי, יצחק קנטי

גזבר: דוד עובדיה 

ועדת ביקורת: משה שפר, יוסי פבדה

אירועים: רוני וולובלסקי, שאול קולמן

השתלמויות מקצועיות:  שאול קולמן, רוני וולובלסקי

דובר: אבי יבין

צוות קשרי ממשל: מיקי ברקאי, מיקי לבנת

נציג במכון התקנים: אילן זולברג

ניהול אתר: מיקי לבנת    

הערות לגבי האתר: mlivnat@hotufi.net 


הנהלת האירגון