יו"ר: יצחק קנטי

מזכיר: אילן זולברג

גזבר: משה שפר

מזכירות:
 הר"מ + רוני וולובלסקי, 
אודי קאוף, אבי יבין, עמי אורן

ועדת ביקורת: דוד עובדיה (יו"ר), טומי סולומון

אחראי מפגשים חודשיים – רוני וולובלסקי

אחראי כנסים חצי שנתיים – 

שיווק ויחסי ציבור: אודי קאוף

צוות קשרי ממשל: מיקי ברקאי, מיקי לבנת

נציג במכון התקנים: מיקי ברקאי, מיקי לבנת

ניהול אתר: מיקי לבנת    

הערות לגבי האתר: mlivnat@hotufi.net 


הנהלת האירגון