ארגון יועצי מערכות התקשורת: להקים מחדש את המועצה המייעצת למשרד התקשורת

ארגון יועצי מערכות התקשורת (אימ"ת) קרא לראשי משרד התקשורת לבחון את הקמתה מחדש של המועצה הציבורית המייעצת למשרד התקשורת. מסמך שהוצג למשרד התקשורת כלל בנוסף גם שורה של המלצות מקצועיות מטעם הארגון, המונה למעלה מ – 200 יועצים העוסקים בתכנון, יעוץ, וניהול פרויקטים במערכות תקשורת. הדברים הועלו במסגרת פגישה שנערכה לפני ימים אחדים במשרד התקשורת בהשתתפות נציגי אימ"ת ומשרד התקשורת

לדברי מיקי ברקאי, ראש צוות קשרי ממשל באימ"ת, מטרת המועצה המייעצת היא להביא לשיפור של תהליכי קבלת ההחלטות במשרד התקשורת, במיוחד בנושאים הקשורים לטובת כלל הציבור. "פועלים בשוק גורמים בעלי ידע וניסיון אדיר ובעלי היכרות מעמיקה עם השוק בתחום התקשורת והטכנולוגיה וצרכיו. השאלה המתבקשת היא, מדוע לא לנצל זאת? אין ספק כי שיתופם כגוף חיצוני מייעץ למשרד התקשורת בנושאי השעה יכול לשמש כלי ממדרגה ראשונה לאנשי המשרד ולשר העומד בראשו לקבל החלטות מבוססות ואיכותיות יותר בתהליכי רגולציה ולסייע להגברת השקיפות של המשרד מול האזרחים והקשר איתםההמלצות לפעולה שהגישו נציגי אימ"ת למשרד התקשורת כוללות המלצה להכנה ופרסום של תכנית רב שנתית של תהליכים מסדירים, כדוגמת OFCOM בבריטניה, עריכת מחקר השוואתי של גופים מסדירים אחרים ולימוד מהישגיהם, פרסום מפת התדרים של ישראל וזיהוי נושאים בהם קיים פיגור טכנולוגי או יישומי בישראל לעומת ארצות מתקדמות אחרות. צוות אימ"ת הביע את נכונותו לסייע למשרד בזיהוי והצבעה על נקודות כשל משמעותיות.

דובר משרד התקשורת ד"ר יחיאל שבי מסר כי : הנהלת המשרד התרשמה מהנושאים המקצועיים שהועלו בפגישה . המשרד יבחן את הנושא כמו גם נושאים נוספים שהועלו על ידי הארגון במהלך הפגישה .