ארגון יועצי מערכות התקשורת (אימ"ת) מברך על עצם הכוונה לקבוע תקנות חדשות בנושא הנחת תשתיות התקשורת במבני מגורים ולהתאימם לתחרות במתן שירותי תקשורת בשוק. יחד עם זאת, אימ"ת מצר כי הטיוטא לא הועברה, טרם הפצתה, לידי הארגון על מנת לקבל את חוות הדעת המקצועית והגיעה לידיו באקראי. 
למרות זאת, מתוך מחויבות ציבורית של הארגון לשיפור הסטנדרטים והאיכות של שירותי מערכות התקשורת בישראל, הועברה התייחסות מקצועית לידי הגורמים הממונים במשרד התקשורת. 
ההתייחסות כללה מספר נקודות הכוללות היבטים טכנולוגיים ואבטחת מידע אשר הטיוטא חסרה בהם. יש לציין כי בכוונת הארגון ליזום פגישה עם מנכ"ל משרד התקשורת הנכנס, עו"ד עדן בר טל, על מנת ליצור דיאלוג מקצועי בין אימ"ת, כגוף המאגד עשרות מומחים בתחומי מערכות התקשורת, עם הגורמים המקצועיים השונים במשרד התקשורת