• יועץ רשאי לפרסם כל פרסום לגבי עצמו.

  • הפרסום חייב להיות אמת.

פרסום