• היועץ ידרוש תמורה סבירה בעד עבודתו המקצועית.

  • לפני קבלת עבודה על היועץ להגיע להסכמה עם הלקוח בדבר אופי והיקף השרות שיקבל, ובדבר מבנה השכר והעלויות הנלוות אשר יחולו על העבודה.

שכר טרחה