ארגון יועצי התקשורת מגבש המלצות מקצועיות לקראת יישום התקנות החדשות לתכנון תשתיות תקשורת במבני מגורים

ארגון יועצי מערכות התקשורת (אימ"ת) נערך לקראת יישום התיקון לתקנות התכנון והבנייה כפי שפורסמו לאחרונה על ידי משרדי התקשורת והפנים. במסגרת זו, מינתה מזכירות הארגון וועדה מקצועית אשר תגבש את תהליך ההכשרה של חברי הארגון ותיישמו וכן, תגבש את המסמך שיוגש למשרדי התכנון, ניהול הפרויקטים, מהנדסי הרשויות המקומיות וכל מי אשר פועל בתחום תכנון מבני המגורים.
תהליך ההכשרה בארגון יכלול גם שורה של המלצות ודפוסי עבודה לאור כניסת התקנות החדשות לתוקף החל מ – 20 בספטמבר 2010.

כידוע, לאחרונה פורסם כי משרדי התקשורת והפנים קבעו תקנות חדשות הקובעות כי קבלנים יחויבו להתקין תשתיות תקשורת מתקדמות שיאפשרו לבניין כולו ולדייריו, כבר בעת הכניסה לדירה, להתחבר לפי בחירתו של כל דייר , לכל ספק שירותי תקשורת המספק טלפון,אינטרנט וטלוויזיה מכל חדר בדירה וזאת בטכנולוגיות החדשניות והעדכניות ביותר הקיימות בעולם המודרני.

אבי יבין, חבר מזכירות אימ"ת וראש צוות ההסברה, מסר כי אימ"ת מברך על המהלך הלאומי הזה ורואה בו צעד חשוב והכרחי להצעדה של ישראל לעידן התקשורת המתקדמת. "התקנות מעניקות לאזרחים את האפשרות ליהנות מתשתיות תקשורת ומחשוב מתקדמות במבנה ובדירה של כל דייר ודייר ולבחור את ספק התקשורת בצורה חופשית וללא תלות בסוג התשתית שכבר מותקנת בדירה, כפי שהיה עד כה."

יחד עם זאת, טוען יבין, כי לאור התקנות החדשות יש להסדיר את נושא שילוב יועצי מערכות תקשורת בפרויקטי מבני מגורים על מנת להבטיח עמידה בסטנדרטים המקצועיים הגבוהים הנדרשים ובתקנים הנדרשים ליישום תשתיות תקשורת מורכבות אלו, כפי שמוגדר בתקנות. "טוב שהכיר הרגולטור כי אי אפשר להתעלם עוד מהעובדה כי אנו חיים במציאות בה תשתיות התקשורת הן מרכיב אינטגראלי וחיוני בכל בית מגורים. לכן, כפי שיישום מתחייב של מערכות החשמל או המים מופקדות בידי אנשי מקצוע האמונים על כך, גם בתחום התקשורת יש לפעול באופן דומה."

לדבריו של יבין , "אימ"ת כגוף החותר באופן שוטף לשיפור מתמיד של הסטנדרטים ורמת האיכות של פרויקטים בתחומי מערכות התקשורת, רואה בשילובם של יועצים מומחים המספקים שירותי ייעוץ מקצועי בראש ובראשונה את טובת הלקוח, כתנאי חשוב ויסודי ביישום התקנות החדשות .ומכאן אף נובעת ההערכות הפנימית בארגון ותהליך הכשרת חבריו לעמידה בסטנדרטים חדשים אלו."