27 ביולי, 2010 - אימ"ת מגבש המלצות מקצועיות לקראת יישום התקנות החדשות לתכנון ובנייה במבני מגורים להרחבה

11 באפריל, 2010 - אימ"ת קיים את האסיפה הכללית השנתית להרחבה

24 בפברואר, 2010 - אימ"ת ערכה כנס בשיתוף עם סיסקו להרחבה

1 בנובמבר, 2009 - אימ"ת מצרף לשורותיו את יועצי המגזר הבטחוני להרחבה

17 באוקטובר, 2009 - אימ"ת קורא למשרד התקשורת להקים מועצה מייעצת להרחבה

13 באוקטובר, 2009 - אימ"ת קורא להפרדה בין ספק התשתית וספק השירות באינטרנט הסלולרי להרחבה

6 באוגוסט 2009 - עמדת אימ"ת בנוגע לתקנות החיווט של משרד התקשורת להרחבה

הודעות לעיתונות