משרד התקשורת הישראלי

ITU
- איגוד התקשורת הבינלאומי


International Organisation for Standardization - ISO - הארגון הבינ"ל לתקינה

מת"י - מכון התקנים הישראלי

Institute of Electrical and Electronics Engineers -IEEE  - איגוד התקינה הבינ"ל להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

Internet Society - ISOC - ארגון בינ"ל לתקינת אינטרנט

Internet Engineering Task Force - IETF -ארגון בינ"ל לתקינת אינטרנט 

American National Standards Institute - ANSI - מכון התקנים האמריקאי

European Telecommunications Standards Institute - ETSI - מכון התקנים האירופי

Intertek - מעבדות בחינה, בדיקה ואישור (לרכיבי כבילה)

DELTA - מעבדות בדיקה לרכיבי כבילה

GHMT - מעבדות בדיקה לכבילה ולציוד תקשורת

3P - מעבדות בדיקה לתעשית הכבילה והאלקטרוניקה הבינ"ל

MILPRO - מאגר תקנים צבאיים
ארגוני תקינה ורגולציה