• היועץ ינקוט עמדה מקצועית ואובייקטיבית ביחס ללקוחותיו.

  • היועץ יתבסס על שיקולים בלתי מותנים של עובדות ועמדות רלבנטיות לעניין.

  • היועץ ייצג את לקוחו בנאמנות, במסירות, ללא מורא, תוך שמירה על יושר והגינות.

  • ענייניו של הלקוח יעמדו תמיד בעדיפות ראשונה לנגד עיני היועץ, כל עוד אין פגיעה ביועץ עצמו,בחוקי המדינה או בעקרונות קוד האתיקה.

  • היועץ יקבל ויבצע רק עבודות אשר הוא מסוגל לבצע – בין בעצמו ובין תוך הסתייעות באחרים -להביא תועלת או מענה לדרישות הלקוח. במקרה שהיועץ אינו מסוגל לבצע את העבודה,עליו להימנע מליטול על עצמו את המשימה.

  • היועץ לא יקבל טובת הנאה או תשלום או עמלה מספק / יצרן של ציוד או מערכות תקשורת,אלא אם כן אותו ספק / יצרן הוא הלקוח, שהיועץ מייעץ לו.

  • היועץ ישקוד על קידומו המקצועי ושיפור מיומנותו למתן שרות ללקוח.

כללים מקצועיים