• העיסוקים הבאים ייחשבו כעיסוקים שאינם הולמים יועץ:

    • קבלן להתקנת מערכות תקשורת.

    • ייצור, מכירה, שיווק, תווך, התקנה או אספקת ציוד ומערכות תקשורת,למעט מערכות תומכות לייעוץ.

    • נציג/יבואן של ספק/יצרן ציוד ומערכות תקשורת.

    • אספקת קווי תקשורת וקווי אינטרנט.

  • יועץ שעוסק בעיסוקים הנ"ל לא יוכל להיות חבר בארגון.

עיסוקים שאינם הולמים