אימ"ת בנייר עמדה למשרד התקשורת: יש להפריד בין ספק שירותי הגישה לבין ספק האינטרנט

יש להפריד בין ספק שירותי הגישה (התשתית) לבין ספק שירותי האינטרנט (ISP) בשירותי הגלישה באינטרנט הסלולרי, כך ממליץ ארגון יועצי התקשורת (אימ"ת) בנייר עמדה שהועבר לידי משרד התקשורת. הפנייה נערכה במסגרת השימוע הציבורי שמקיים משרד התקשורת בימים אלה בנושא הסדרת אספקת שירותי הגישה לאינטרנט על גבי הרשת הסלולרית.

בנייר העמדה, עליו חתומים יו"ר אימ"ת, יצחק (יוליאן) פינקלשטיין ומיקי ברקאי, יו"ר צוות קשרי ממשל של הארגון, נכתב כי הפרדה זו היא דרושה וחשובה שכן היא מבטיחה את הפתיחות וחופש הבחירה של הצרכן כפי שנהוג בשוק התקשורת הקווית. יחד עם זאת, מציעים חברי הארגון כי יש לאפשר גם לספק התשתית להציע בעצמו את שירותי האינטרנט (ISP) בתנאי תחרות מלאים ושווים.

עוד נכתב בפנייה כי על מנת להבטיח את תנאי התחרות והגישה החופשית מבלי לגרום להעדפה של ספק שירותי התשתית על פני גורמים חיצוניים, יש להפעיל מנגנון הסדרה הדומה לזה של הקישוריות הטלפונית. מנגנון זה יחייב מתן אפשרות לכל לקוח חופש בחירה של ספק שירותי האינטרנט הסלולרי שלו בתעריף קישוריות שיוגבל על-ידי משרד התקשורת (price cap). כמו כן, ממליצים חברי אימ"ת, שלא להרשות לספק שירותי התשתית לתעדף שירותים, תכנים או יישומים על פני ספקי שירותי האינטרנט ולחייבם במנגנון גישה פתוחה ושווה לכל. זאת, בדומה למדיניות ה – FCC הדורשת מהמפעילים הסלולריים שקיפות ודיווח על תהליכי הניתוב והתעדוף שלהם על מנת לוודא כי אכן הם עומדים בתנאים אלה בצורה מלאה.

יצחק (יוליאן) פינקלשטיין, אמר כי "בראש ובראשונה אנו מברכים על החלטת משרד התקשורת לקיים שימוע בנושאים עקרוניים הקשורים לטובת הציבור כולו ולפתוח זאת לדיון שקוף המשתף גורמים ציבוריים ומקצועיים שונים. מדובר בצעד חשוב ואנו תקווה כי נוהג זה ימשיך גם בעתיד. לגופו של עניין, כארגון המקיף עשרות מומחי תקשורת והמעורה היטב בשוק זה ולאחר בחינה של מקורות שונים, לרבות עמדת ה – FCC, אנו קוראים למשרד התקשורת להחיל הפרדה בין ספק שירותי התשתית לבין ספק שירותי האינטרנט וכך לשמור על האיפיון היסודי של האינטרנט כרשת חופשית, שווה ובלתי מוגבלת לתכנים ויישומים מגוונים."