• הארגון חושף את החברים בפני מגוון קורסים, השתלמויות סמינרים וימי עיון על מנת להתעדכן באופן שותף בחידושים ובמגמות בעולם התקשורת.
  • הארגון מפעיל יחסי ציבור להגברת המודעות בקרב הלקוחות ליתרונות היועץ שחבר בארגון.
  • הארגון מפעיל שרותי דוברות ויחסי ציבור להגברת החשיפה והמודעות לצורך בשימוש בשירות חבר ארגון לייעוץ מקצועי.
  • הארגון פועל למניעת תחרות בלתי הוגנת, ופעילות גורמים לא מקצועיים בתחום.
  • לחברי הארגון במה לקיום אינטראקציה מקצועית וחברתית עם עמיתים למקצוע.
  • חלק מהעלויות הכרוכות בהשתתפות ובהשתלמויות מקצועיות באירועים מסובסדים לחברים על ידי הארגון.
  • חברי הארגון מיוצגים כלפי משרדי ממשלה, מוסדות ציבוריים שונים באמצעות האירגון.
  • חברי הארגון זוכים לפרסום פרטיהם ותחומי עיסוקם באמצעות אתר הארגון ובדפי מידע המופצים על ידי הארגון.

יתרונות חבר הארגון