יו"ר: יצחק קנטי

מזכיר: אילן זולברג

גזבר: משה שפר

מזכירות: הר"מ + רוני וולובלסקי, אודי קאוף, אבי יבין, עמי אורן

ועדת ביקורת: דוד עובדיה (יו"ר), טומי סולומון

אחראי מפגשים חודשיים – רוני וולובלסקי

צוות קשרי ממשל: מיקי ברקאי, מיקי לבנת

נציג במכון התקנים: מיקי ברקאי, מיקי לבנת

ניהול אתר: מיקי לבנת    

הערות לגבי האתר: mlivnat@hotufi.net

הנהלת הארגון