אודות הארגון

 

ארגון יועצי מערכות תקשורת (אימ"ת) נוסד בשנת 1996 במטרה להוות "בית" לעוסקים בייעוץ בתחום מערכות תקשורת. העמותה מאגדת חברות ומשרדי ייעוץ המונים מאות יועצים מומחים העוסקים בייזום, תכנון וניהול פרויקטים בתחומי מערכות התקשורת הקווית והאלחוטית, מערכות מידע, מערכות ניטור שליטה ובקרה, אלקטרוניקה ומערכות מתח נמוך מאוד. חברי הארגון חתומים על קוד אתי מחייב, אשר מבטיח ללקוחות שירות מקצועי, אמין ואובייקטיבי. מרבית העוסקים בייעוץ בתחום מערכות תקשורת נמנים על חברי הארגון ומוכרים כבעלי מעמד מקצועי ומוסר גבוה. הארגון חבר בלה"ב - לשכת העסקים העצמאיים בישראל - ומסתייע במנגנון הלשכה ובבעלי תפקידים בה, לקידום מטרותיו.

מזכירות הארגון

 

מזכירות אימ"ת, נבחרת על ידי האסיפה הכללית, ופועלת על פי תוכנית עבודה לקידום ולהשגת מטרות הארגון. המזכירות פועלת בין היתר ליצירה ולפיתוח קשרים עם התעשייה המקומית, מפעילי וספקי שירותי התקשורת השונים. זאת במטרה להעשיר את רמת הידע של החברים בחידושים הטכנולוגיים ובפתרונות תקשורת חדשניים באופן שוטף ומתמיד, באמצעות דיוור ישיר וקיום ימי עיון מקצועיים.

 

פעילויות המזכירות

 

הדיינות ממושכת שניהל הארגון עם משרד האוצר הביאה לכך שהחשב הכללי (החשכ"ל) אימץ את עמדת הארגון לפיה יש לבצע הפרדה מוחלטת בין שרותי יעוץ לבין הספקה,במכרזים של משרדי הממשלה וגופי הסמך. פעילות מול ועדת הכלכלה של הכנסת להכרה רשמית של הרשות המחוקקת בארגון, כגוף מקצועי בעל יכולת השפעה ונקיטת עמדה. עקב זאת, החליטה ועדת הכלכלה של הכנסת לזמן את נציגי הארגון באופן שוטף לכל דיון שיעסוק בנושאים בתחום התקשורת ייזום יצירת קשרים ושיתופי פעולה עם ארגונים עסקיים בעלי מטרות דומות ומשותפות, לאיחוד הכוחות להשגת יעדים מוגדרים כגון: מיסוד תעריפי מינימום לשכר עבודה, מניעת העסקת ספקים המשמשים גם כיועצים ומתכננים, ריכוז מאמצים על מנת לשנות את קביעת הזכיה במכרזים מבחירת ההצעות הזולות, לזכיה במכרזים המבוססת על ידע וניסיון מקצועי.

 

יצירת קשר עם ארגונים בינלאומיים מקבילים מתוך כוונה לחבור ולשתף איתם פעולה, לשמש נציגות רשמית מקומית שלהם ולקדם אינטרסים משותפים.

 

אודותינו